Veldacademie, Rotterdam

16.04.19

inlooptijd: 15:30
starttijd: 16:00
eindtijd: 19:30

sprekers

Andrea Fitskie

locatie

Veldacademie , Rotterdam

beschrijving

Veldacademie Rotterdam fungeert als kenniscentrum van de wijk en werkt vanuit een eigen, zichtbare locatie in het gebied. Hierdoor zijn ze betrokken bij de bewoners waar het om gaat en de omgeving waarin zij wonen. Het is een onderzoekswerkplaats voor stedelijke ontwikkeling in Rotterdam. Intensieve interactie wordt gezocht met bewoners, ondernemers en professionals om samen te werken aan duurzame oplossingen voor de opgaven in het gebied. Hierbij worden studenten uit verschillende onderwijsinstellingen uitgedaagd om aan praktijkopgaven te werken zodat zij een goede indruk krijgen van de praktijk en hier een heldere vertaling voor kunnen maken naar hun eigen (afstudeer) opgave.

De belangrijkste taken van de veldacademie zijn:

- het opbouwen van een goede informatie- en kennispositie op het gebied van wijktransformatie

- de koppeling tussen onderzoek, onderwijs, beleid en uitvoering

- het verbinden van sociaal, cultureel, economisch en fysiek

- het opleiden van toekomstige professionals

Veldacademie laat ons deze middag een kijkje in de keuken zien en neemt ons mee naar Reyeroord, IJsselmonde. Deze wijk op Zuid is door de gemeente aangewezen als ‘wijk van de toekomst’. De komende jaren staan er forse werkzaamheden gepland en gaan delen van de wijk van het gas af. Dit is aanleiding om in deze wijk te experimenteren met een andere aanpak.  Bewoners worden actief betrokken en verschillende afdelingen moeten integraal samenwerken. Zo ook om fysieke verduurzaming te verbinden aan sociale opgaven. Uiteraard is hiervoor geen handleiding en in de praktijk moet blijken wat werkt. Daarom wordt ook wel gesproken van een ‘living lab’. Een concreet project is nu gemeenschappelijke tuinen.

Ter afsluiting van de middag wordt er geborreld bij een lokale ondernemer die je vast meer wil vertellen over zijn (gepimpte) wijk!

AANMELDEN > vorige pagina