H2Oooooh, waterbeheer en wonen

24.11.20

inlooptijd: 15:30
starttijd: 16:00
eindtijd: 19:00

sprekers

Lezing door Dr. Ir. Ilka Tanczos, senior onderzoeker Rijkswaterstaat.

locatie

SHIP (Sluis Haven Informatie Punt), Noordersluisweg 1, 1975 AM IJmuiden

beschrijving

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en dat maakt ons kwetsbaar voor overstromingen. Nederland krijgt steeds meer water te verwerken: het regent vaker, de zeespiegel stijgt en rivieren moeten steeds meer water afvoeren. Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen. In ons ‘natte’ Nederland komt echter ook droogte voor. Bij watertekort wordt het schaarse zoete water via stuwen, pompgemalen en sluizen zo goed mogelijk verdeeld. De kwaliteit van het zoete water kan bij droogte afnemen door bijvoorbeeld blauwalg of botulisme in de rivieren en verzilting langs de kust. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op de hoeveelheid drinkwater die wij uit de rivieren kunnen onttrekken.
In deze lezing zal ingegaan worden op de invloed die bebouwing en waterbeheer op elkaar hebben.

Met de nieuwe zeesluis bereidt het havengebied zich voor op de schepen van de toekomst. In de expositie ligt het hele sluizencomplex op zodanig aangepaste schaal dat je zelf door alle sluizen kunt lopen. De expositie sluit om 17.00 maar is op eigen gelegenheid vóór aanvang van de lezing te bezoeken.

route beschrijving

route beschrijving

AANMELDEN > vorige pagina