POP uitgesteld tot voorjaar 2021

29.10.20

inlooptijd: 15:30
starttijd: 16:00
eindtijd: 19:00

sprekers

I

locatie

wordt nog bekend gemaakt

beschrijving

Natuurlijk met degenen die zich al op hadden gegeven, maar er kunnen zich ook nog nieuwe deelnemers aanmelden.
Wat was ook al weer de bedoeling? Kennis en ervaring delen met andere dames uit het netwerk. In tweetallen of met meerdere, de keuze is aan jullie. Met anderen bereik je meer dan alleen, is dan ook het motto.

We organiseren twee plenaire bijeenkomsten: één in het voorjaar van 2021 en een in het najaar 2021. Bij de start krijgen we een inspirerende en interactieve workshop waarbij we aan de slag gaan met eigen vraagstellingen. In de tussenliggende maanden ligt de actie, invulling en contact-momenten bij de deelnemers zelf.
Tijdens de eerste bijeenkomst worden kleine, regionale groepjes (twee tot maximaal 4 dames) gevormd en die zoeken zelf naar een vorm die past bij de interesse en wensen. Om een beeld te geven: de afgelopen twee jaar zijn lunchgesprekken op basis van een bepaald vraagstuk geweest, zijn er kennisgesprekken met externe sleutelpersonen gevoerd, zijn cases uitgewerkt die met elkaar besproken zijn of is er gewoon kennis gedeeld over alles wat ter tafel kwam. Gebleken is dat 2-3 tussentijdse contactmomenten al heel veel oplevert. 

In POP gaan we dus kennis uitwisselen en werken aan persoonlijke kwaliteiten en ontwikkeling. Waarbij de invulling en actie voor een groot deel bij jezelf en je teamgenoten ligt. Daardoor bepaal je zelf waar en hoe hoog je de lat legt. Niets hoeft en alles mag, dat maakt dit traject zo waardevol, want er komt altijd iets uit! 

Als je alsnog interesse hebt meld je dan aan!

AANMELDEN > vorige pagina