PPOP

25.03.21

inlooptijd: 15:00
starttijd: 16:00
eindtijd: 19:00

locatie

wordt nog bekend gemaakt

beschrijving

De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met het mentorprogramma PPOP. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om dit programma in een nieuw, passender jasje te steken. De contacten zijn niet alleen gebaseerd op professionele ervaring, maar ook op belangstelling en regionale bereikbaarheid. Hiermee bevorderen we de tussentijdse contactmomenten.

We organiseren twee plenaire bijeenkomsten: één in maart en één in november. Bij aanvang krijgen we een inspirerende en interactieve workshop waarbij we aan de slag gaan met eigen vraagstellingen. In de tussenliggende maanden ligt de actie, invulling en contact-momenten bij de deelnemers zelf.

We gaan dus kennis uitwisselen en werken aan persoonlijke kwaliteiten en ontwikkeling. Jij bepaalt zelf waar en hoe hoog je de lat legt. Niets hoeft en alles mag, dat maakt dat dit traject tot nu toe als zo waardevol wordt ervaren, want er komt altijd iets uit!

Graag aanmelden vóór 14 februari.

AANMELDEN > vorige pagina