Ambities bestuur 2021

Wij willen het Bouwnetwerk verder ontwikkelen en onze deelnemers inspireren en prikkelen, waardoor meer dynamiek, groei en beweging binnen het netwerk ontstaat, ook met impact erbuiten voor alle (jonge) dames die een stapje verder willen in onze diverse en uitdagende sector!

Dit doen we uiteraard zonder onze basis, een toegankelijk netwerk voor vrouwen waarin alle disciplines uit de bouwwereld zijn vertegenwoordigd, uit het oog te verliezen. 

Inspireren en prikkelen doen we ook door ons interne platform verder uit te breiden, persoonlijker en interactiever te maken. Het streven is alle Bouwnetwerkers meer te betrekken bij onze bijeenkomsten en te stimuleren kennis en ervaringen met elkaar te delen. Ons Persoonlijk Professioneel Ontwikkeling Programma (PPOP) is hier een voorbeeld van.

Vernieuwen doen we ook door meer naar buiten te treden, waardoor onze Bouwnetwerkers een nog beter platform krijgen voor hun kennis, kunde en ambities. 
Daarnaast streven we naar samenwerkingsverbanden met gerelateerde werkvelden, denk aan netwerken in energie, transitie en mobiliteit en kijken we breder dan alleen de bouwkolom.  

Strategie Bouwnetwerk 2021-2024

Nog steeds is de doelstelling die bij de oprichting van Bouwnetwerk in 1984 werd geformuleerd even relevant als toen. Grotere diversiteit in de bouw, doorbreken van taboes, het verwijderen van drempels en het inspireren van ambitieuze groei heeft anno 2021 nog steeds onze prioriteit.
- professionele en persoonlijke groei binnen en buiten ons netwerk
- doorstroming naar hogere functies voor een grotere participatie van vrouwen in invloedrijke posities in de vastgoed- en bouwwereld
- grotere maatschappelijke relevantie waardoor Bouwnetwerkers kunnen bijdragen aan een diverser geluid bij het creëren van een gezonde leefomgeving voor toekomstige generaties.

Jaarlijks komen wij een stap dichterbij onze ambities!

Fotograaf bestuursfoto's: Maartje Brand - www.brandbeeld.nl

Bestuursleden

Katinka Fick
voorzitter@bouwnetwerk.net
tel 06-26252563
Voorzitter
aangetreden 21-01-2019

Astrid Boumans
secretaris@bouwnetwerk.net / astrid.boumans@turntown.com
tel 06-46988595
Vicevoorzitter / Secretaris
aangetreden 23-01-2020

Sara Caris
penningmeester@bouwnetwerk.net / sara@studiocaris.nl
tel 06-40720329
Penningmeester
aangetreden 23-01-2020

Jacqueline Knudsen
communicatie@bouwnetwerk.net
tel 06-48 24 16 66
Communicatie
aangetreden 21-01-2021

Monice Janson
marketing@bouwnetwerk.net / info@monicejanson.nl
tel 06-10738204
Marketing
aangetreden 21-01-2021

"Het Bouwnetwerk is voor mij een inspiratiebron als het gaat om de inhoudelijke discussies die we voeren, de bijzondere, vernieuwende plekken die we met elkaar bezoeken en de binnen- en buitenland excursies die we organiseren. Daarnaast is het Bouwnetwerk ook een echt nétwerk waar je relevante en handige contacten opdoet."

Maartje Brand - Brandbeeld