Ambities bestuur 2021

Wij willen het netwerk verder vernieuwen en onze leden inspireren en prikkelen, waardoor meer dynamiek, groei en beweging binnen het netwerk ontstaat. Uiteraard zonder onze basis, een toegankelijk netwerk voor vrouwen waarin alle disciplines uit de bouwwereld zijn vertegenwoordigd,uit het oog te verliezen. 

Vernieuwen doen we onder andere door meer naar buiten te treden, waardoor onze leden een nog beter platform krijgen voor hun kunde en ambities. 
Daarnaast streven we naar samenwerkingsverbanden met gerelateerde werkvelden, denk aan netwerken in energie, transitie en mobiliteit en kijken we breder dan alleen de bouwkolom.  

Inspireren en prikkelen doen we ook door ons interne platform verder uit te breiden, persoonlijker en interactiever te maken. Het streven is leden meer te betrekken bij onze bijeenkomsten en te stimuleren kennis en ervaringen met elkaar te delen. Ons programma persoonlijke ontwikkeling is hier de basis van. In 2021 zal dit programma in maart online van start gaan. Heb je interesse? Meld je aan en doe mee!

 

 

Fotograaf bestuursfoto's: Maartje Brand - www.brandbeeld.nl

 

 

Bestuursleden

Nathal Bakker
voorzitter@bouwnetwerk.net / bakker@raad-huis.nl
tel 06-51528408
Voorzitter
aangetreden 27-01-2017

Astrid Boumans
secretaris@bouwnetwerk.net / astrid.boumans@turntown.com
tel 06-46988595
Secretaris
aangetreden 23-01-2020

Sara Caris
penningmeester@bouwnetwerk.net / sara@studiocaris.nl
tel 06-40720329
Penningmeester
aangetreden 23-01-2020

Katinka Fick
communicatie@bouwnetwerk.net / katinka@atelierk.nl
tel 06-26252563
Communicatie
aangetreden 18-01-2019

Stephanie Samson
programma@bouwnetwerk.net
tel 06-20679544
Programma & PR
aangetreden 27-01-2018

“Het afwisselende programma, met aandacht voor de inhoud van de projecten, de architectuur en tevens het netwerken, geven mij iedere keer weer heel veel inspiratie!”

Hanneke Diephuis - Sense Vastgoed Marketing en Personal Sales