Bestuursleden

Astrid Boumans
voorzitter@bouwnetwerk.net / astrid.boumans@turntown.com
tel 06-46988595
Voorzitter
aangetreden 23-01-2020

Sara Caris
penningmeester@bouwnetwerk.net / sara@studiocaris.nl
tel 06-40720329
Penningmeester
aangetreden 23-01-2020

Jacqueline Knudsen
communicatie@bouwnetwerk.net
tel 06-48 24 16 66
Communicatie
aangetreden 21-01-2021

Monice Janson
marketing@bouwnetwerk.net / info@monicejanson.nl
tel 06-10738204
Marketing
aangetreden 21-01-2021

Manon Witbraad
secretaris@bouwnetwerk.net
tel 06-46988595
Secretaris
aangetreden 31-01-2022

"Het Bouwnetwerk is voor mij een inspiratiebron als het gaat om de inhoudelijke discussies die we voeren, de bijzondere, vernieuwende plekken die we met elkaar bezoeken en de binnen- en buitenland excursies die we organiseren. Daarnaast is het Bouwnetwerk ook een echt nétwerk waar je relevante en handige contacten opdoet."

Maartje Brand - Brandbeeld