Verslag event: Groothandelsgebouw & Brinkgroep

14.09.17

Voor dit evenement heeft het Bouwnetwerk de samenwerking opgezocht met de Brink Groep. Vanuit de ambitie te willen groeien en het ledenbestand te verjongen zijn we op zoek gegaan naar een bedrijf, werkzaam in de bouwbranche, om nader mee kennis te maken. Dit heeft ertoe geleid dat we donderdag 14 september te gast waren bij de Brink Groep in het Groothandelsgebouw in Rotterdam. Een unieke locatie dat in zijn tijd de tijd al ver vooruit was als bedrijfsverzamelgebouw. Ongeveer 20 dames hadden zich opgegeven om voorafgaand aan het programma deel te nemen aan een rondleiding in het gebouw. De rondleidingen zijn gegeven door lid Joyce v Sprundel en Rebecca Sigmond van GHG. Tijdens de rondleiding zijn we in 2 groepen langs de meest karakteristieke en indrukwekkende plekken in het gebouw geleid en was er gelegenheid om meer te weten te komen over de historie en functie van dit gebouw. Helaas was het stormachtig weer, waardoor we het bezoek aan het dak en de mooie buitenplekken die in het gebouw schuilen niet door konden gaan.

Na een warm ontvangst hebben Mirjam Keulers en Mildred Pijnenborg een presentatie gegeven over de ‘ontwikkeling van campussen’, een onderwerp waarmee zij in hun dagelijkse werk veel van doen hebben. Specifiek gingen zij in op de Campus Brightland Chemelot in Geleen. Een project dat nog volop in ontwikkeling is en groeit tot een bloeiende, inspirerende, grote campus met meerwaarde voor medewerkers, studenten, maar ook voor de stad. Na de presentatie was er volop mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie.

Het laatste onderdeel van het programma was de borrel, welke plaats vond bij cafe Engels op de begane grond van het groothandelsgebouw. Ook deze werd druk bezocht en was erg gezellig.

Met dank aan Maartje van BrandBeeld voor de foto's!