Machtiging

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Stichting Bouwnetwerk om van zijn/ haar hierondergenoemde rekening bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap Stichting Bouwnetwerk.

SEPA rekeningnummer: ____________________________________

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en plaats:

E-mailadres:

Datum: 24-06-2021

Handtekening:

 

 

 

 

____________________________________

Sturen aan:

Bouwnetwerk
Penningmeester
Molenlaan 99, 3055 EJ Rotterdam