Netwerkdag Tilburg 25 september

De netwerkdag begint aardig vorm te krijgen.

We beginnen de netwerkdag met een bezoek aan de LocHal in de Tilburgse Spoorzone. De LocHal is winnaar van de Publieksprijs 2019 die BNA jaarlijks uitreikt voor het gebouw met ‘de meeste maatschappelijke meerwaarde’. In iedere bibliotheek zijn verhalen te vinden, maar de LocHal in Tilburg vertelt zélf een verhaal.

In de middag krijgen wij in 3 groepen een rondleiding door de gemeente over en door de spoorzone die volop in ontwikkeling is en die in 2030 klaar moet zijn. 

Alles wordt in het werk gesteld om een programma te maken in een setting waarin veel contact met elkaar is met een zo klein mogelijk besmettingsrisico. We zullen jullie kort van te voren vragen het triageformulier in te vullen en op de dag zelf ons aan alle geldende corona overheidsmaatregelen houden. 

In verband met de corona maatregelen kunnen wij max 35 leden faciliteren op deze dag.
Tegelijkertijd willen wij je aanmoedigen je op de wachtlijst te zetten. Bij de fietstour Delft is gebleken dat er veel laatste moment  verkoudheidafzeggingen waren. De kans dat uiteindelijk iedereen die zich opgegeven heeft mee kan doen is zeer groot.

vorige pagina